G: +386 (0)41 344 904
E: povezani@zivimopovezani.si

 

Avra

»Naš stari svet trdnih, konkretnih stvari obkroža in preveva fluidni svet izžarevajoče, gibljive in kot morje valujoče energije« Barbara Ann Brennan

Starodavno indijsko izročilo izpred 5000 let govori o univerzalni energiji, ki se ji pravi prana. Ta univerzalna energija je sestavni del in vir življenja. Prana ali dih življenja preveva vse, kar obstaja in vsemu daje življenje.

Kitajci so že v tretjem tisočletju pred Kristusovim rojstvom govorili o obstoju vitalne energije, ki so jo imenovali chi.  Iz te energije je vsa živa in neživa snov. Chi vsebuje dve nasprotni sili , yin in yang. Kadar sta yin in yang v ravnovesju, je organizem zdrav; posledica neravnovesja med njima je bolezen. Posledica premočnega yanga je pretirana aktivnost organov. Premočan yin je vzrok njihovega prešibkega delovanja.

Kabala, židovska mistična teozofija, ki se je rodila okoli leta 538 pred našim štetjem, to energijo imenuje stralna svetloba. Na krščanskih verskih podobah so Kristusa in druge svetnike upodabljali obdane s svetlobo.  V Stari zavezi na številnih mestih beremo o opisih svetlobe, ki obdaja kakega človeka, a v dolgih stoletjih je ta pojav izgubil svoj pomen.

Številni ezoterični nauki – staroindijske vede, teozofija, rožnokrižniki, nauki vračev ameriških Indijancev, tibetanski in indijski budizem, nauk gospe Blavatsky, Rudolfa Steinerja itd – podrobno opisujejo človekovo enegetsko polje.  V zadnjem času so številni raziskovalci ta pojav opisali tudi na konkretni, fizikalni ravni.

Tudi znanstveniki na Zahodu so že davno tega razmišljali o univerzalni energiji, ki preveva naravo. Pitagorejci so bili prvi, ki so o njej pisali kot o življenjski energiji, zaznavali pa so jo kot svetlobno telo. Paracelsus je v srednjem veku to energijo poimenoval Illiaster; predstavljal naj bi življenjsko silo in življenjsko snov.

Do 20. stoletja so preučevali predvsem značilnosti energetskega polja, ki obdaja ljudi in predmete.

Sholarij Biorac (12.stol.) – posameznik že samo s svojo prisotnostjo učinkuje na drugega na zdrav oziroma nezdrav način.

James Clerk Maxwell (18. Stol.) – enako privlači enako. To je zelo pomembna značilnost avre.

V zadnjem času so številni raziskovalci ta pojav opisali tudi na konkretni, fizikalni ravni.

AVRA
Je človekovo energetsko polje in je pojavna oblika univerzalne energije. Energijsko polje lahko opišemo kot svetlobno telo, ki obdaja in preveva fizično telo in ga ponavadi imenujemo »avra«.
Avra je vitalni del človekove življenjske energije, pravijo pa ji tudi prana, či, bioenergija, orgonska energija. Človekovo avro deloma sestavlja bioelektromagnetno polje, ki se kaže kot ovoj ali energijski oblak okrog telesa.

Avra je sestavljena iz več plasti, ki jih imenujemo telesa. Vsa telesa prehajajo eno v drugo in sestavljajo polje subtilne energije. Vsako telo prežema vsa druga, ki so pod njim - skupaj s fizičnim telesom. Emocionalno telo se razteza čez eterično ter obenem vsebuje eterično in fizično telo.

Telesna raven:

ETERIČNO TELO (prva plast- telo  polja avre)
(iz besede »eter«, ki označuje stanje med energijo in snovjo. je povezano s telesnimi občutki ter s samodejnim in avtonomnim delovanjem telesa. Razteza se od 5 milimetrov do 5 centimetrov od fizičnega telesa in utripa približno 15 do 20 krat na minuto. Barva eteričnega telesa se preliva od svetlo modre do sive. Ima enako strukturo kot fizično telo in vsebuje vse anatomske dele in organe.  Plasti se med seboj razlikujejo; vsaka ima posebno funkcijo in vsaka je povezana z eno od čaker - prva s prvo čakro, druga z drugo in tako naprej. Če bi eterično telo lahko osamili in si ga ogledali ločeno od drugih, bi bilo videti kot ženska ali moški, sestavljen/a iz svetlikajočih se pramenov svetlobe.

EMOCIONALNO TELO
(druga plast – telo polja avre)
Je še bolj fino in je povezano s čustvovanjem. Od fizičnega telesa je oddaljeno približno 2,5 do 7,5 cm. Sestavljeno je iz barvastih oblakov nežne snovi, ki se nenehno prelivajo. Njegove barve se spreminjajo od bleščečih tonov do temnih in zabrisanih, kar je odvisno od jasnosti oziroma zmede na čustvenem področju, torej od energije, ki ga napaja. Čista in zelo močna čustva so svetla in jasna (ljubezen, navdušenje, veselje, jeza), nejsna čustva pa so temna in kalna. V tem telesu so vse mavrične barve. Barve čaker emocionalnega telesa so:  1. čakra = rdeča, 2. čakra = rdeče oranžna, 3. čakra = rumena, 4. čakra = svetlo travnato zelena, 5. čakra = nebeško modra, 6. čakra = indigo modra, 7. čakra = bela.

MENTALNO TELO (tretja plast – telo polja avre)
je iz še finejše snovi ter je povezano z mišljenjem in duševnimi procesi. To telo je v glavnem svetlo rumene barve, sije okoli glave in ramen ter okrog celega telesa.  Od telesa je oddaljeno približno 7,5 do 20 cm. V tem polju lahko opazujemo kako se oblikujejo misli, videti so kot različno svetli in različno oblikovani mehučki. Oblikovanje misli obarva tudi emocionalno plat doživljanja. Odtenek je odvisen od čustev, ki spremljajo miselni tok. Jasneje in natančneje ko je oblikovana določena ideja, jasnejša je z njo povezana miselna oblika

Eterično, emocionalno in mentalno telo predstavljajo telesno raven bivanja. Spodnje tri plasti avre presnavljajo energijo, ki je povezana s fizičnim svetom, zgornje tri plasti pa energijo, ki je povezana z duhovnim svetom. Večina psihoterapevtov dela s spodnjimi plastmi in srcem. Kakor hitro se človek začne zavedati plasti oziroma teles, ki so nad tretjim (mentalnim), začne zaznavati tudi bitja, ki živijo na teh ravneh in nimajo fizičnih teles.

ASTRALNO TELO
(četrta raven, most)
je povezano s srčno čakro in je transformacijsko vozlišče, skozi katerega mora iti vsa energija, ki prehaja iz enega v drugi svet (iz telesnega v duhovnega in obratno). Duhovna energija mora najprej skozi "ogenj srca", da se preobrazi v nižjo fizično energijo, fizična energija spodnjih treh plasti avre pa mora skozi transformator ognja srca, da se lahko spremeni v duhovno energijo. Barva astralnega telesa se ne spreminja in ima rožnat pridih ljubezni. Od fizičnega telesa je oddaljeno od 15 do 30 centimetrov. Velik del interakcij med ljudmi se odvija na astralni ravni. Od človeka do človeka švigajo veliki barviti mehurji različnih oblik. Nekateri so prijetni, drugi ne. Ljudje so lahko blizu skupaj, a se pretvarjajo, da se ne vidijo, na energetski ravni pa med njimi odvija živahna interakcija in izmenjava energije. Ne gre le za govorico telesa; zaznamo lahko resnično energijo. Ko se dva človeka v družbi spogledujeta in si želita drug drugega, se začne preverjanje skladnosti in sinhronosti njunih energetskih polj.

Duhovna raven: ETERIČNI KALUP (peta raven)
imenujemo ga tako zato, ker vsebuje vse oblike, ki obstajajo na fizični ravni v obliki matrice ali kalupa. Kot, da si predstavljamo fotografski negativ. Od fizičnega telesa oddaljeno od 35-45 do 60 centimetrov. Struktura eterične plasti energetskega polja izvira iz eteričnega kalupa. Je matrica ali popolna oblika, ki jo prevzame eterična plast. Kadar je človek bolan in je njegova eterična plast prizadeta, ji eterični kalup ponuja oporo in znova vrne obliko. To je raven, kjer zvok postane snov; na tej ravni je zdravljenje z zvokom najučinkovitejše.

NEBEŠKO TELO
(šesta raven)
je od 60 do 90 centimetrov oddaljeno od fizičnega telesa. Nebeško telo je emocionalna raven na duhovni ravni. Na tej ravni izkusimo duhovno ekstazo, ki jo lahko dosežemo ob pomoči meditacije in drugih tehnik transformacije. Ko v vsem, kar obstaja, uzremo svetlobo in ljubezen, ter čutimo, da smo tudi sami iz nje in da je ona iz nas, da smo eno z Bogom, to pomeni, da smo svojo zavest dvignili na šesto raven avre.

KATERIČNI KALUP ALI KVAZNO TELO

je duševna raven duhovnega nivoja  in je  od 75 do 105 centimetrov oddaljeno od fizičnega telesa. Zunanji obris je nekakšna jajčna lupina avre in vsebuje vsa telesa avre; povezana je z inkarnacijo, ki jo preživlja posameznik. Je zadnja raven duhovne ravni, ki vsebuje načrt življenja, in zadnja raven, ki je neposredno povezana z zdajšnjo inkarnacijo. Za to ravnijo je kozmična raven, ki je znotraj meje ene inkarnacije ni mogoče doživeti.


»Čudeži se ne dogajajo v nasprotju z naravo, ampak le v nasprotju z našim razumevanjem narave.«
Sv Avguštin

Povzeto v delu po: vir: Moč zdravilnih rok Barbara Ann Brennan