G: +386 (0)41 344 904
E: povezani@zivimopovezani.si

 

Vračanje v ravnovesje s ponovno povezavo na daljavo

Vračanje v ravnovesje s ponovno povezavo poteka izven dimenzij časa in prostora. Obstaja splošna trditev, da postaja energija šibkejša z razdaljo. Frekvence kontinuma ponovne povezave ne šibijo z razdaljo. To pa zato, ker pride do zdravljenja in preobrazbe z menjavo informacij – natančneje “svetlobe in informacij”. Zaradi tega vas Zdravljenje s Ponovno povezavo ponese daleč nad svetove katerekoli oblike zdravljenja z energijo.  Vseeno je, ali je izvajalec ponovne povezave v isti sobi kot klient, ali pa sta več tisoč kilometrov narazen.

Dr. Eric Pearl pojav zdravljenja na daljavo razlaga »Richard Gerber, dr. med., v svoji knjigi Vibrational Medicine predstavi Tiller-Einsteinov model pozitivnega in negativnega prostor-časa: fizična snov obstaja v pozitivnem prostor-času, energije onkraj svetlobne hitrosti (kamor sodijo eterične in astralne frekvence) obstajajo v negativnem prostor-času. Gerber pojasni, da je pozitivna energija prostor-čas (in snovi) po naravi primarno električna, med tem ko je negativna energija prostor-čas v osnovi magnetska. V skladu s tem je pozitivni prostor-čas svet elektromagnetske radiacije (EM), medtem ko je negativni prostor-čas svet magnetnoelektrične radiacije (ME). Negativna energija prostor-čas ima poleg svoje primarne magnetske narave še eno vznemirljivo značilnost: tendenco k negativni entropiji. Entropija je nagnjenost k neurejenosti, neorganiziranosti – nesproščenosti ali bolezni (ang. dis-ease). Višja stopnja entropije, višja stopnja neurejenosti. Negativna entropija je tendenca k urejenosti, organizaciji – sproščenosti (ang. ease). To je nagnjenost k regeneraciji in zdravljenju. Kaj ima to opraviti z zdravljenjem na daljavo? Frekvence zdravljenja s ponovno povezavo niso omejene z zakoni pozitivnega prostor-časa. Na vsaj nekaj ravneh se skladajo s koncepti negativnega prostor-časa. To je popolnoma drugačen referenčni sistem, ki najverjetneje ponuja delen uvid v to, zakaj pri samozdravljenju ali vračanju v ravnovesje na daljavo ni nobene potrebe po uporabi rok in zakaj ob fizični navzočnosti v sobi z vašim bolnikom ni nobene potrebe po uporabi vaših rok. Eno od teoretičnih načel kvantne mehanike pravi, da sile dejansko postajajo močnejše z razdaljo. Delo z nekom, ki ni fizično navzoč ob nas, nam vedno znova daje možnost preizkusiti ta pojav.«

Iz prakse se je pokazalo, da je učinek zdravljenja s ponovno povezavo na daljavo povsem enak zdravljenju, ko sta izvajalec ponovne povezave in klient v istem prostoru. Kadar nimate možnosti za osebno srečanje z izvajalcem ponovne povezave, se mirno dogovorite  za zdravljenje na daljavo.

Lahko pa nekomu tudi podarite vračanje v ravnovesje na daljavo! Na daljavo lahko vračamo v ravnovesje s Ponovno povezavo tudi kliente, ki niti ne vedo, da so v procesu vračanja v ravnovesje. Če ste si ob tem zastavili vprašanje, ali je to moralno in etično? In ali ne bi morali morda osebe prej zaprositi za dovoljenje? Odgovor na prvo vprašanje je pritrdilen, na drugo vpračanje pa nikalen. Za vračanja v ravnovesje s ponovno povezavo ne potrebujemo vnaprejšnje privolitve klienta. Proces vračanja v ravnovesje namreč vodi Univerzalna inteligenca (lahko zamenjajte besedo z Bog, Ljubezen, Prasila, Univerzum ali drugo, kar vam je ljubše), in ta Univerzalna intelegenca  točno ve, v kakšni obliki bo posameznik prejel zdravljenje, ki bo v njegovo najvišje dobro.

Izvajalec ponovne povezave ni tisti, ki vrača v ravnovesje, ampak klienta poveže v proces vračanja v ravnovesje, v katerem odločitev o tem, kakšno bo zdravljenje, sprejmeta klient in Univerzum sama. Torej odločitev o tem, kakšno bo vračanja v ravnovesje in ali sploh bo, tako v vsakem primeru sprejme klient (zavedno ali nezavedno).

» Čeprav bi mnogi radi, da bi bilo drugače, lahko vračanje v ravnovesje zgolj ponudimo. Vračanja v ravnovesje ne moremo zadati. Za dovoljenje je torej samodejno naprošeno ob ponujanju daru. Vračanje v ravnovesje, ki obrodi sadove, pomeni, da je bilo dano dovoljenje. Torej naj je oseba zavestni prejemnik, kot na primer nekdo, ki nas pokliče za srečanje, ali posameznik, ki v tistem trenutku ne more sprejeti zavestne odločitve, ponujanje vračanja v ravnovesje, naj bo izgovorjeno na glas ali v tišini lastnih misli, je vedno ustrezno. Sprejetje tega vračanja v ravnovesje in njegova oblika upoštevata najvišje dobro osebe.« Dr. Eric Pearl

Če se  z izvajalcem ponovne povezave ne morete ali ne želite srečati, preizkusite dar Vračanja v ravnovesje s ponovno povezavo na daljavo (za sebe ali kot darilo vam dragim).